opdrachtgever: Familie Dijkstra - Los

architect: KP.L architect

lokatie: Sneek

jaar: 2017

status: Gerealiseerd

[ezcol_1half]
Een forse uitbreiding van de woning met een moderne uitstraling, zonder afbreuk te doen aan het reeds bestaande: dat was de wens van deze opdrachtgever.

Dit is bewerkstelligd door te kiezen voor een aanbouw met eenzelfde vorm als dat van de bestaande woning en deze qua formaat ook in verhouding te laten staan tot de woning. Door de typering van een boerderij, met de aanbouw daarin staand voor de schuur, is gekozen voor het doorzetten van de dakpannen op de gevel. Hierdoor ontstaat een eenduidig beeld, terwijl de red cedar bekleding en zinken elementen voor een moderne uitstraling zorgen. Tegelijkertijd is de bestaande woning opgewaardeerd zodat deze qua detaillering en uitstraling gelijkwaardig aan de aanbouw wordt.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

De opdrachtgever wilde graag zoveel mogelijk zelf doen, maar had behoefte aan vakinhoudelijke ondersteuning. KP.L architect heeft het idee van de opdrachtgever  vertaald naar een architectonisch concept en de opdrachtgever bouwkundige en procesbegeleiding geboden tijdens de bouw.

Een mooi voorbeeld van hoe oud en nieuw, én dromen en visie bijeen gebracht kunnen worden!

[/ezcol_1half_end]