Na jaren lang ervaring te hebben opgedaan bij architectenbureaus heeft architect Klaas-Pieter Lindeman in 2010 samen met projectmanager Sybren Dijkstra het architectenbureau, KP.L  a r c h i t e c t, opgericht. Hierdoor kunnen we onze visie op de samenleving combineren met passie voor architectuur.

 

 

Architect Klaas-Pieter Lindeman

Vanuit ons vak heeft de architect naast een ontwerpende ook steeds meer een adviserende rol op gebied van stedenbouwkundige inpassing van bouwplannen gekregen. Maar ook bij het tot stand komen van programma’s van eisen en ruimtelijke organisatie bij complexe hergebruik/nieuwbouw opgaves speelt de architect een belangrijke rol. Binnen deze opgaves zoeken we naar slimme oplossingen te midden van een krachtenveld van context van stedenbouw, welstand, omwonenden / klankbordgroep en de gebruikerseisen en –wensen, teneinde een goed gebouw te creëren.

In de afgelopen tien jaar is er veel veranderd in bouwwereld. Denk onder andere aan duurzaam bouwen, energetische oplossingen en efficiënte bouwmethodieken. Het is daarom ons inzien belangrijk de expertise van alle adviseurs, waaronder de architect, te verbinden om zo optimale kwaliteit in zowel vormgeving als gebruik voor de opdrachtgever, te realiseren.

 

 

Projectmanager Sybren Dijkstra

Als projectmanager binnen KP.L  a r c h i t e c t heb ik een controlerende en organiserende functie. Ik coördineer grote en complexe bouwprojecten. Wanneer er diverse partijen betrokken zijn bij het bouwproces kan dit een complex traject vol risico’s worden. Voor een geslaagd eindresultaat is het dan ook verstandig dat alle noodzakelijke activiteiten, van ontwerpfase tot ingebruikname, gecoördineerd worden. Na de inventarisatie van het project en het opstellen van het programma van eisen, zorg ik voor de juiste samenstelling van het adviseursteam. Ik geef vervolgens leiding aan alle ingeschakelde adviseurs en bewaak het ontwerp op de afgesproken planning, kwaliteit en budget.

Door een kritische blik en vakinhoudelijke kennis te combineren, kan ik de opdrachtgever van goed advies voorzien, waardoor de opdrachtgever goed geïnformeerd de juiste beslissingen kan nemen. Als adviseurs behartigen wij uw belangen en besparen u geld, tijd en zorgen. Binnen het bureau vindt er een goede samenwerking plaats waarbij we onze kwaliteiten kunnen inzetten om een breed pakket van diensten aan de opdrachtgever te bieden.

 

 

Onze diensten bestaan onder andere uit:

• De droom en de visie van de opdrachtgever omzetten in een ruimtelijk programma van eisen;

• Het ruimtelijk programma van eisen vertalen in een bouwkundig programma van eisen;

• Met het bouwkundig programma van eisen, de context, gebruiksdoel(en) en de visie van de opdrachtgever samenbrengen in een ruimtelijke massa;

• In samenwerking met de andere adviseurs de ruimtelijke massa omzetten in een gebouw;

• Het gebouw vertalen naar technische tekeningen ten behoeve van prijsvorming en uitvoering;

• Beheersing van tijd, organisatie, geld, informatie, kwaliteit en risico.