Als doelstelling heeft KP.L  a r c i t e c t  het verzorgen van duurzame gebouwen. Behalve dat wij daar als architect invloed op hebben is de opdrachtgever vooral bepalend. Om de opdrachtgever hier goed in te kunnen adviseren hebben wij het energieconcept opgezet.

 

Energieconcept

De doelstelling van het energieconcept is het onderzoeken in hoeverre energiezuinig , dan wel energie neutraal gebouwd of verbouwd kan worden. Er wordt begonnen met het omschrijven en schematiseren van de mogelijke concepten, deze worden elk afzonderlijk doorgerekend op energieverbruik. De globale INVESTERINGSKOSTEN worden per concept aangegeven. Hierbij wordt de energie(lasten)reductie, de duurzaamheid de investering en de TERUGVERDIENTIJD per maatregel duidelijk aangegeven. De opdrachtgever kan uit deze concepten kiezen welke verder uitgewerkt worden. De combinatie van de gekozen concepten worden uitgewerkt in een technische document voorzien van advisering van de meest voordelig concept.

 

Voor het bepalen van de energiemaatregelen wordt de zogenaamde trias energetica gehanteerd.

 

Trias Energetica

 

Eerste stap is het reduceren van de energievraag

 

Tweede stap is het inzetten van duurzame energie en deze zo maximaal mogelijk gebruiken

 

Derde stap is, mocht het nodig zijn, fossiele bronnen zo efficiënt en schoon mogelijk gebruiken.

 

 

trias energetica