Kerken, fabrieken, kantoren, boerderijen en andere historische gebouwen die hun functie verliezen, komen vaak leeg te staan. Het verval treedt dan in en belangrijke cultuurhistorische waarden kunnen verloren gaan. HERBESTEMMING van gebouwen, complexen en structuren kan dit tegengaan. Bij de modernisering van de monumentenzorg is herbestemming een essentieel onderwerp.

Behalve dat gebouwen een nieuwe functie krijgen is het ook een vorm van DUURZAAMHEID. Oude bouwmaterialen blijven in gebruik productie van nieuw materiaal is niet nodig. Natuurlijk moet daarbij wel gekeken worden naar de energiezuinigheid van het gebouw.

KP.L  a r c i t e c t heeft uitgebreide kennis van herbestemming en de ambitie om bij herbestemming een gebouw op de wensen van de opdrachtgever aan te passen. Behalve opdrachten uit te voeren van de markt nemen wij ook zelf initiatief bij herbestemming. Zo ontwikkelen wij leegstand vastgoed en zoeken daarbij een maatschappelijke- of commerciële partij. Dit vinden wij een VERANTWOORDELIJKHEID wat elk bouwkundig bureau zou moeten nemen.

 

 

Renovatie groningen monumentaal herbestemming aanzicht