opdrachtgever: Fam. Weijmar Schultz

architect: KP.L architect

lokatie: Hoge der A, Groningen

jaar: 2009-2010

status: gerealiseerd

[ezcol_1half]

De Hoge der Aa is een beschermd Groninger stadsgezicht. Dit houdt in dat er vanuit de welstand- en monumentencommissie eisen zijn gesteld omtrent positieve bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving en het inpassen binnen de historische bebouwing van het BESCHERMD STADSGEZICHT. Toen KP.L architect ingeschakeld werd om een ontwerp te maken voor één van de gezichtsbepalende panden van de Hoge der Aa, was dit een mooie uitdaging waarin bovenstaande visie uitstekend van pas kwam.

Het pand aan de Hoge A, dat in oorsprong een woonfunctie had, werd in 1928 op de begane grond gewijzigd in een cafe-functie. De wens van de huidige eigenaren was de oorspronkelijke WOONFUNCTIE van het pand terug te brengen en tevens de mogelijkheid te bieden om schilderijen aan de straatzijde te tonen.In samenspraak met KP.L architect is besloten om de huidige gevel zijn bouwhistorische waarde terug te geven.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Door onderzoek te doen naar de bouwstijlen van de periode waarin het pand gebouwd isen de GESCHIEDENIS van het gebouw zelf te onderzoeken hebben we een nauwkeurig beeld gekregen van de waarde van het pand. In combinatie met de eisen van de welstand- en monumentencommissie hebben we een nieuwe gevel ontworpen.

Er is voor dit project gebruik gemaakt van materialen van Stichting Monument en Materiaal Groningen. Deze stichting zet zich in voor het behoud van oude BOUWMATERIALEN en stelt deze beschikbaar voor gebruik bij verbouwingen en restauratieprojecten. Onder andere de entreedeur is afkomstig van de stichting. KP.L architect is er trots op dat het samen met de opdrachtgever heeft kunnen bijdragen aan het behoud van een stukje bouwhistorie in Groningen.

[/ezcol_1half_end]