opdrachtgever: Europan

architect: KP.L architect i.s.m. Edwin de Haan

lokatie: Groningen

jaar: 2009

status: Concept